06-30 752-31-77 info@wapi.hu

Önismeret a gyakorlatban

Ha szeretnél többet megtudni önmagadról, mindezt egy közösség tagjaként, akkor gyere el a Solymári Waldorf Pedagógiai Intézet által indított egyéves, hétköznap zajló kurzusra, az Önindító évre!

A kurzus tanárai: Solymári Waldorf Pedagógai Intézet tanárai 

Kurzus célja, alapelvei:

Minden egyes téma a jelenből indul, saját kérdésekből, a hozzájuk tartozó felfedezés és “kutatás” során a téma múltba nyúló gyökerei is feltárulnak, majd minden esetben a jövő felé mutató tevékenység kapcsolódik hozzá.

A kurzus tevékenységközpontú, gyakorlati feladatokkal segíti az önismeret fejlesztését és segítséget kíván nyújtani a saját út megtalálásához. Ennek során szerepet kapnak az antropozófia/Waldorf szemléleti bevezetések és művészi tevékenységek. A kurzus változatos formában egyéni és csoportos projektek mentén ad lehetőséget a kutatómunkára, a saját vélemény formálására, a tervezéstől a megvalósításig tartó komplex tevékenységek megélésére. Fontos cél a közösségépítés, ami a közös munka, a közösségi programok és a trimeszterek kiemelt ünnepei során valósulnak meg. A kurzust elvégzők tanúsítványt kapnak.

Példák a kurzus keretében feldolgozandó témakörökre: 

  • Ki vagyok én? Mi a helyem a világban? Milyen lehetőségeim vannak? Miből származnak erőforrásaim? Mit tudok én adni a körülöttem lévőknek?
  • Kapcsolódás a szűkebb és tágabb környezethez
  • Megfigyelési gyakorlatok
  • Parzival története, mint az egyéni fejlődési út példája
  • biográfiai munka
  • Szent Mihály, Advent és Húsvét ünnepe
  • antropozófiai és Waldorf szemléleti bevezetések
  • néhány antropozófiai indíttatású tevékenységkör bemutatása
  • a kurzuson résztvevők kezdeményezéseihez igazodó csoportos projektek
  • témákhoz kapcsolódó festés, agyagozás, ének, zene, dráma, land art, fotózás 

Fejlesztett készségek:

Az Önindító év kiemelten fejleszti az önismeretet és az önreflexiót, ezzel összefüggésben a kommunikációs készséget, a szövegértést és a kritikus gondolkodást. A csoportmunkák és a közös ünnepek lehetőséget adnak  az együttműködési és szociális, valamint a problémamegoldó készség fejlesztésére. Az év során hangsúlyos a természeti és az épített környezettel való kapcsolat erősítése. A kurzus ízelítőt nyújt a projektszemléletbe a tervezéstől a megvalósításon keresztül az értékelésig. Fejleszti az alkotó önkifejezést művészeti és kreatív, játékos tevékenységek segítségével.

Előfeltételek: betöltött 18. életév, motivációs levél 

A kurzus időtartama: 2023. szeptember 4.- 2024. június 12.

Időbeosztása: heti három nap (hétfőtől szerdáig), 8.30-15.00, szeptembertől júniusig

Helyszín:

Solymár, Waldorf Pedagógiai Intézet,
József Attila utca 41. 

A kurzus díja: 120 000 Ft/trimeszter

A résztvevők a kurzus elvégzése után tanúsítványt kapnak.

Az önindító év minimum 15 fő jelentkezése esetén indul. 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 1. 

Ha érdekel a program, de az időbeosztása nem megfelelő számodra, kérjük lépj velünk kapcsolatba! 

További információk és érdeklődés: info@wapi.hu, tel.: 06-30 752 3177

Igény esetén személyes találkozásra június 13-ig kedd délutánonként is van lehetőség. Ehhez előzetes egyeztetés szükséges.