Zenei képzés

A Waldorf Pedagógiai Intézet szervezésében zenei képzés zajlik zenetanárok, osztálytanítók és érdeklődők számára.

 A hároméves képzés egyéves tematikai blokkokból épül fel, melyekhez évente lehet csatlakozni. Ebben a tanévben a második képzési évet kezdjük meg, melyre várjuk az újabb jelentkezőket. 

Képzésünk gyakorlatorientált, mely során segítséget nyújtunk a Waldorf-iskolában végzett zenei munkához (ritmikus rész, énekóra, ünnepek, színdarabok…). A képzés műhely-jellegéből következően folyamatosan lehetőség van tapasztalatcserére, a tanítás során felmerülő aktuális kérdések megvitatására.

Tematika:

 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő zeneiség, annak szellemi háttere
 • Zenetörténeti, zeneirodalmi és zeneelméleti ismeretek és tanításuk
 • Az egyes osztályfokokhoz, epochákhoz és az évkör ünnepeihez kapcsolódó énekek
 • Kreatív, alkotó zenélés
 • Improvizáció, zenei játékok
 • Hangképzés, kórus
 • Hangszeres játék, kamarazene
 • Euritmia, tánc
 • Stúdium 

A képzés helye

Pesthidegkúti Waldorf Iskola – 1028, Budapest, Kossuth Lajos u. 15-17. és a Waldorf Pedagógia Intézet – 2083, Solymár, József Attila u. 41.

A képzés időbeosztása 

Évi 5 hétvége (szombat 10.00-19.30 és vasárnap 9.00-13.00), alkalmanként 15 órában.

A 2023-2024-es tanév időpontjai:

 • 2023. október 14-15.
 • 2023. november 11-12.
 • 2024. január 13-14.
 • 2024. március 2-3.
 • 2024. április 6-7.

Évi óraszám: 75 óra

A képzés állandó tanárai:

Justin Júlia, Kormos Judit, Prejczer Katalin 

Végzettség

A zenei képzés önképző jellegű, nem akkreditált továbbképzés. A képzési évek végén vagy a teljes képzés sikeres lezárását követően igazolást adunk ki, amely nem számít új végzettségnek, és önállóan nem jogosít zenetanári munkakör betöltésére.

A képzés díja

100.000 Ft / tanév (5 alkalom)

A jelentkezéseket szeptember 30-ig várjuk a Jelentkezés gombra kattintva.

A jelentkezőktől rövid bemutatkozást, motivációs levelet kérünk.