Zenei képzés

A Waldorf Pedagógiai Intézet szervezésében zenei képzés zajlik zenetanárok, osztálytanítók és érdeklődők számára.

 A hároméves képzés egyéves tematikai blokkokból épül fel, melyekhez évente lehet csatlakozni. Ebben a tanévben a harmadik képzési évet kezdjük meg, melyre várjuk az újabb jelentkezőket. 

Képzésünk gyakorlatorientált, mely során segítséget nyújtunk a Waldorf-iskolában végzett zenei munkához (ritmikus rész, énekóra, ünnepek, színdarabok…). A képzés műhely-jellegéből következően folyamatosan lehetőség van tapasztalatcserére, a tanítás során felmerülő aktuális kérdések megvitatására.

Tematika:

 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő zeneiség, annak szellemi háttere
 • Zenetörténeti, zeneirodalmi és zeneelméleti ismeretek és tanításuk
 • Az egyes osztályfokokhoz, epochákhoz és az évkör ünnepeihez kapcsolódó énekek
 • Kreatív, alkotó zenélés
 • Improvizáció, zenei játékok
 • Hangképzés, kórus
 • Hangszeres játék, kamarazene
 • Euritmia, tánc
 • Stúdium 

A 3. év (2022-23-as tanév) kiemelt témái:

 • Ütőhangszeres játék, ritmikus fejlesztő módszerek
 • Kreatív, alkotó kórusmunka, kórusvezetés
 • A zenei írás-olvasás tanítása a Waldorf iskolában
 • Zene és euritmia kapcsolata, a zenei elemek kifejeződése, láttatása az euritmiában
 • Szociális, közösségépítő zenei játékok
 • Népek zenéje

A képzés helye

Pesthidegkúti Waldorf Iskola – 1028, Budapest, Kossuth Lajos u. 15-17. és a Waldorf Pedagógia Intézet – 2083, Solymár, József Attila u. 41.

A képzés időbeosztása 

Évi 5 hétvége (szombat 10.00-19.30 és vasárnap 9.00-14.00), alkalmanként 16 órában.

A 2022-2023-as tanév időpontjai:

 • 2022. december 3-4.
 • 2022. január 21-22.
 • 2022. február 18-19.
 • 2022. március 18-19.
 • 2022. április 29-30.

Évi óraszám: 80 óra

A képzés állandó tanárai:

Boromisza Dóra, Justin Júlia, Kormos Judit, Prejczer Katalin 

Az idei tanév meghívott tanárai:

Franczia Dániel, Szentmártoni Yvonne, Tóth Árpád, Thurnay Balázs

Végzettség

A zenei képzés önképző jellegű, nem akkreditált továbbképzés. A képzési évek végén vagy a teljes képzés sikeres lezárását követően igazolást adunk ki, amely nem számít új végzettségnek, és önállóan nem jogosít zenetanári munkakör betöltésére.

A képzés díja

100.000 Ft / tanév (5 alkalom)

A jelentkezéseket november 10-ig várjuk a Jelentkezés gombra kattintva.

A jelentkezőktől rövid bemutatkozást, motivációs levelet kérünk.