Zenei képzés

A Waldorf Pedagógiai Intézet szervezésében zenei képzést indítunk zenetanárok, osztálytanítók és érdeklődők számára.

Képzésünk gyakorlatorientált, mely során segítséget nyújtunk a Waldorf-iskolában végzett zenei munkához (ritmikus rész, énekóra, ünnepek, színdarabok…). A képzés egyéves tematikai blokkokból épül fel, melyekhez külön-külön is lehet csatlakozni, de minimum egyéves elköteleződést várunk. Ebben a tanévben a második képzési évet kezdjük meg, melyre várjuk az újabb jelentkezőket.

A teljes képzési idő 3 év, mely végére átfogó képet kapnak a résztvevők a különböző életkoroknak megfelelő zenei világról, valamint gazdag dalanyagot és eszközöket a gyakorlati megvalósításhoz. A képzés műhely-jellegéből következően folyamatosan lehetőség van tapasztalatcserére, a tanítás során felmerülő aktuális kérdések megvitatására.

Tematika:

 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő zeneiség, annak szellemi háttere
 • Zenetörténeti, zeneirodalmi és zeneelméleti ismeretek és tanításuk
 • Az egyes osztályfokokhoz, epochákhoz és az évkör ünnepeihez kapcsolódó énekek
 • Kreatív, alkotó zenélés
 • Improvizáció, zenei játékok
 • Hangképzés, kórus
 • Hangszeres játék, kamarazene
 • Euritmia, tánc
 • Stúdium 

A képzés helye

Waldorf Pedagógia Intézet – 2083, Solymár, József Attila u. 41.

A képzés időbeosztása 

Évi 5 hétvége (szombat 10.00-19.30 és vasárnap 8.30-14.00), alkalmanként 16 órában.

A 2021-2022-as tanév időpontjai:

 • 2021. december 4-5.
 • 2022. január 22-23.
 • 2022. február 26-27.
 • 2022. március 26-27.
 • 2022. május 7-8.

Évi óraszám: 80 óra

A képzés tanárai

Boromisza Dóra, Galsai Zsolt, Justin Júlia, Kormos Judit, Prejczer Katalin és a Waldorf Pedagógiai Intézet által felkért tanárok, szakemberek.

Végzettség

A zenei képzés önképző jellegű, nem akkreditált továbbképzés. A képzési évek végén vagy a teljes képzés sikeres lezárását követően igazolást adunk ki, amely nem számít új végzettségnek, és önállóan nem jogosít zenetanári munkakör betöltésére.

A képzés díja

100.000 Ft / tanév (5 alkalom)

A jelentkezéseket a justin.juli@wapi.hu címre kérjük küldeni december 2-ig. A jelentkezőktől rövid bemutatkozást, motivációs levelet kérünk.