Posztgraduális Waldorf-pedagógus képzés

Az  akkreditált „levelező képzés” a Waldorf-iskolák osztálytanítói (1-8. osztály), középiskolai tanári és idegennyelv-tanári munkájához kíván megfelelő pedagógiai-szakmai alapot nyújtani.

A képzés  2023 szeptemberében indul.

A felvételi eljárás 2023 februárjában indul.

A jelentkezés módja:

fényképes önéletrajz

motivációs levél és

a pedagógusi diploma másolatának elküldése a info@wapi.hu e-mail címre

Elsősorban olyan jelentkezőket fogunk felvenni, akik már aktív tanárai Waldorf-iskoláknak.

Jelentkezési határidő: 2023. 03. 15.


Kiknek ajánljuk?

A tanfolyam elsősorban azoknak a pedagógusoknak kíván az eddigiektől eltérő képzési formát nyújtani, akik szeretnék jobban megismerni a Waldorf-pedagógiát vagy Waldorf-pedagógussá szeretnének válni.

A képzésre elsősorban pedagógus diplomával rendelkező hallgatókat várunk. A fenti végzettséggel nem rendelkező érdeklődők jelentkezését is elfogadjuk. Számukra a képzés elvégzéséről igazolást adunk ki, amely tanításra nem jogosít.

A képzés rövid leírása

Az alapozó év középpontjában a Waldorf-pedagógia antropozófiai-antropológiai alapjaiba történő bevezetés áll, de lényeges elemként kezeljük korunk alapkérdéseit is.

A második és harmadik évben osztálytanítói, középiskolai valamint idegennyelv-tanári specializációk közül választhatnak az érdeklődők. A módszertani órákon főként a tantárgyak szemléletmódjával, céljaival és feladataival foglalkozunk. A szemlélet- vagy megközelítési mód feldolgozását követően térünk át a konkrét tanítási tartalmakra. A módszertani kérdésekkel egységet alkotva foglalkozunk a Waldorf-pedagógusi munkához elengedhetetlen átfogó témákkal is: így többek között a goethei természetszemlélet, a fejlődéslélektan, a biográfia, az elmélyülés, a kutatásmódszertan, az érzékeléstan és a szervezetfejlesztés is helyet kap a tanfolyam tematikájában. A művészeti foglakozásokkal a hallgatók alkotó erőit kívánjuk iskolázni. A képzésen folyamatosan jelenlévő és gyakorolható tevékenységek: beszédképzés és dráma, festés-táblarajz, agyagozás, zene és euritmia. A nagyszámú művészeti órák lehetőséget teremtenek az önismeret és az önfejlesztés gyakorlására is.

Tanulmányi idő

A képzés teljes időtartama: 3 év

A képzés óraszáma: 720 óra

Tanfolyami napok: havonta 1 alkalommal (szeptembertől-júniusig) péntek délutántól vasárnap délutánig (pénteken 14.30 – vasárnap 14.15)


Költségek

A képzés díja: kalkuláció alatt.

Végzettség

A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt adunk. A tanúsítvány az állami pedagógus-diploma mellett megfelelő végzettséget jelent osztálytanítói vagy szaktanári állás betöltésére a Waldorf-iskolákban.