06-30 752-31-77 info@wapi.hu
Posztgraduális

Újabb jelentkezési helyek nyílnak!

 

A képzésről készült képek galériája ITT megtekinthető. 

2023 szeptemberében elindult az új „solymári levelező képzés”, osztálytanítói, középiskolai tanár és idegennyelv-tanári szakokon.

2024 szeptemberétől lehet csatlakozni az idegennyelv-tanári és a gimnáziumi tanári specializációhoz!

A jelentkezés 2024 márciusától kezdve folyamatos, a felvételt a beérkezések sorrendjében fogjuk elbírálni, így aki szeretne csatlakozni mindenképpen küldje el jelentkezését, mert a a férőhelyek száma korlátozott.

Új „solymári levelező képzés” indult 2023 szeptemberétől. A képzés a Waldorf-iskolák

  • osztálytanítói (1-8. osztály),
  • középiskolai tanári (nyitott helyek!) és
  • idegennyelv-tanári (nyitott helyek!)

munkájához kíván megfelelő pedagógiai-szakmai alapot nyújtani.

A jelentkezéshez kérjük emailben elküldeni az info@wapi.hu címre a következőket.

  • fényképes önéletrajz,
  • legfelsőbb és releváns lezárt tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,
  • 1-2 oldalas motivációs levél
  • és amennyiben a jelentkező már iskolában tanít, akkor iskolai ajánlás és támogató nyilatkozat.

A jelentkezések elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján történik, de szükség esetén személyes szóbeli beszélgetésre is sor kerülhet.

A motivációs levélben javasoljuk, hogy térjen ki a következőkre:

Miért választotta ezt a képzést és az hogyan illeszkedik mostani életkörülményeihez? Leírhat egy olyan helyzetet is, ami segít megérteni motivációját.

Jelenleg mit jelent az Ön számára a tanítás és milyen tapasztalata van ezen a téren? 

Mik azok a képességek, amikre építhet és melyek azok, amelyeket fejleszteni szeretne a képzés során?

Milyen rövid- és milyen hosszútávú tervei vannak és a képzésen melyik specializáció iránt érdeklődik?

A munkahelyi ajánlás és támogató nyilatkozat egy formanyomtatvány, ami a mellékletben megtalálható. Kérjük ennek kitöltését és csatolását a dokumentumokhoz azoktól, akik iskolában dolgoznak jelenleg.

Nyilatkozat letöltése

Kiknek ajánljuk?

A képzést azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik szeretnék jobban megismerni a Waldorf-pedagógiát vagy Waldorf-pedagógussá szeretnének válni. A képzés elvégzése után ők a Waldorf-kerettanterv követelményeinek megfelelő, a választott specializációnak megfelelő Waldorf-végzettséget szereznek.

Emellett a képzés nyitott a Waldorf-pedagógia iránt érdeklődő, nem pedagógus végzettségű jelentkezők számára is, akik a képzés elvégzése után olyan igazolást kapnak, amely önmagában nem jogosít fel iskolai tanításra.

A képzés rövid leírása

Alapozó év

Az alapozó év középpontjában a Waldorf-pedagógia ember- és világképébe történő bevezetés áll, melyben hangsúlyos szerepet kap az antropozófiával, korunk alapkérdéseivel és az önismerettel való foglalkozás.

Ezt támogatják meg a művészeti foglalkozások,  melyek a képzésen folyamatosan jelenlévő és gyakorolható tevékenységek (pl.: zene, dráma, festés-táblarajz, agyagozás, kézimunka, euritmia, beszédképzés és bothmer gimnasztika). A művészeti órák lehetőséget teremtenek az elméleti ismeretek elmélyítésére és az önfejlesztés gyakorlására.

Második és harmadik év

A második és harmadik évben osztálytanítói, középiskolai valamint idegennyelv-tanári specializációk közül választhatnak az érdeklődők. A módszertani órákon a tantárgyak szemléletmódjával, céljaival és feladataival foglalkozunk, ezt egészítik ki a konkrét tanítási tartalmakra való utalások. A módszertani kérdésekkel egységet alkotva foglalkozunk a Waldorf-pedagógusi munkához elengedhetetlen átfogó témákkal is, így többek között a goethei természetszemlélettel, a fejlődéslélektannal, a hazai alternatív pedagógiai irányzatokkal, a kutatásmódszertannal, a biográfiával, az érzékeléstannal, a tanár lelki higiéniájával, a szülőkkel való munkával, a konfliktuskezeléssel, a szervezetfejlesztéssel és az antropozófiai indíttatású kezdeményezésekkel. A másod- és harmadév során célunk az iskolai munka egészének áttekintése és a saját pedagógusi hitvallás megfogalmazásának ösztönzése. A nagyszámú művészeti foglalkozás közül ezekben az években többféle választási lehetőséget ajánlunk fel, így lehetőség nyílik egy-egy művészeti ágban való elmélyülésre.

Tanulmányi idő

A képzés teljes időtartama: 3 év

A képzés óraszáma 600 jelenléti óra, melyek minimum 80%-án jelen kell lenni a sikeres teljesítéshez. Emellett a három év alatt hat nap hospitáláson (nem csak saját iskolában) kell részt venni és meghatározott egyéni és csoportos feladatokat kell elvégezni.

A képzésre 2024-ben csatlakozók is három évig járnak majd képzésre, az utolsó évük a két év múlva induló alapozó év lesz. Tanúsítványt a három év lezárultával kapnak majd.

A képzés időbeosztása

Havonta 1 hétvége (szeptembertől-májusig mindhárom évben), melyek péntek délután 14 órától vasárnap délután 14.15-ig tartanak.

Az alapozóévet és a másodévet követően augusztusban, négy-négy napig tartó nyári tábor

Összesen minimum hat nap egyéni illetve csoportos hospitálás, melynek időbeosztása rugalmasan igazodik a lehetőségekhez.

Költségek

A képzés díja 180.000 Ft /félév, mely az infláció mértékétől függően évente változhat.

Végzettség

Az akkreditált képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt adunk. A tanúsítvány az állami pedagógus-diploma mellett megfelelő végzettséget jelent osztálytanítói vagy szaktanári állás betöltésére a Waldorf-iskolákban. 

A képzés helyszíne:

Waldorf Pedagógiai Intézet,

Solymár, József Attila út 41.