06-30 752-31-77 info@wapi.hu

A képzés 2021. április 23-án indult.

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, a végzettségét igazoló okirat másolatát, és ha van, Waldorf-iskolai ajánlást.

A képzés sikeres elvégzését követően azok a résztvevők, akik rendelkeznek pedagógus végzettséggel, bizonyítványt kapnak. A bizonyítvány a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve által meghatározott kézimunka tantárgy tanítására jogosít Waldorf-iskolában.
A pedagógus végzettséggel nem rendelkező résztvevők folytathatják a képzésüket egy pedagógiai évvel, amelynek sikeres zárásával megszerezhetik a bizonyítványt, és jogosulttá válnak a kézimunka tantárgy tanítására a Waldorf-iskolában.

Azok, akik nem rendelkeznek pedagógus végzettséggel, és rekreációs céllal vesznek részt a képzésben, igazolást kapnak, amely munkakör betöltésére nem jogosít.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS IDŐBEOSZTÁSA

3 év: 2021. április – 2024. április
Teljes óraszám: 600 óra (a pedagógiai év nélkül)
A képzési idő alatt kötelező hospitálási idő összesen 2 hét.
Szakmai vezető: Balogh Klára

KÉPZÉSI ALKALMAK

2021. április 23-25.
2021. május 7-9. (konferencia – Hámor)
2021. augusztus 23-26.
2021. szeptember 17-19.
2021. október 8-10.
2021. november 19-21.,
2022. február 4-6.
2022. március 4-6.
2022. április 8-10.
2022. május 20-22.

A képzés sikeres lezárásának feltételei

80 %-os jelenlét
az egyes tematikai egységek során elkészített munkadarabok bemutatása az évzáró kiállításon,
portfólió, melynek része a záródolgozat is.

A KÉPZÉS TANDÍJA

120.000 Ft / félév. A tandíj magában foglalja az anyag- és eszközköltségeket.
A felvételi döntést követően a résztvevők jelentkezési szándéka csak akkor válik véglegessé, ha a jelentkező 30.000 Ft tandíj előleget befizet. Ezt az összeget az utolsó félév tandíjából jóváírjuk.
A tandíj befizetésén túl a résztvevőket terheli a hospitálások útiköltsége.

A KÉPZÉS TARTALMA

A hallgatók ismereteket szereznek a Steineri- pedagógia emberképéről, gyermekszemléletéről, módszertanáról, a szaktárgyhoz kapcsolódó módszertani eljárásokról. Elsajátítják azokat a kézimunka technikákat, amelyek a tantervben szerepelnek. Művészeti foglalkozásokon fejlesztik önismeretüket. Korjelenségekre adott válaszlehetőségeket kutatnak. Sok önálló és kooperatív munkát végeznek.

HELYSZÍN

Waldorf Pedagógiai Intézet – 2083 Solymár, József Attila u. 41. és évente 1 alkalommal más helyszín, melyre a hallgatók saját költséggel utaznak.