06-30 752-31-77 info@wapi.hu

Balogh Klári

Képzési területek

 • Antropozófiai szövegek tanulmányozása
 • Gyermekmegfigyelés
 • Pedagógiai esettanulmányok feldolgozása
 • Tanterv ismerete
 • Közép tagozatos tantárgypedagógia 
 • A kézimunka tanításának módszertana
 • Kézimunka foglalkozások, műhelymunkák vezetése
 • Önismereti foglalkozások, erőforrások 
 • Iskolai konfliktusok kezelése
 • Kommunikáció
 • Kézimunka szaktanár képzés szakmai és szervező vezetője 
 • A posztgraduális levelező képzés szervező vezetője, a szakmai vezetés tagja

Életrajz

39 éve tanít, 30 éve Waldorf iskolában.

Magyar tanár, okleveles etikatanár (MA), könyvtáros, Waldorf osztálytanító, kézimunka szaktanár végzettségekkel rendelkezik. Oklevelet szerzett a Californiai Gordon Intézet által szervezett Tanári Eredményesség Tréningen. Tagja volt a tiszabői  Freinet Műhelynek, és iskolakísérletnek. Tapasztalatot szerzett a drámapedagógiában, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében. 1990-ben ismerkedett meg a Waldorf-pedagógiával, ami mellett elköteleződött. Az első posztgraduális osztálytanító képzést elvégezve, 1992-ben egy évig egyedi engedéllyel taníthatott Waldorf-pedagógiai módszerekkel egy állami iskola 5. osztályában. 

1993 óta- 4 év kihagyással- dolgozik a Hámori Waldorf Iskolában, két osztályt vitt végig osztálytanítóként. Jelenleg kézimunka szaktanárként, vezetőségi tagként tevékenykedik az iskolában, igény szerint vendégepochákat tart 7-8. évfolyamokon.  

A Waldorf pedagógiai tanárképzéseken 26 éve tanít, ebből 4 évig volt a solymári Waldorf Pedagógiai Intézet nappali képzésének tanára, 10 éven át szervezte, vezette a posztgraduális tanárképzést. 

2014-ben kezdeményezte a kézimunka szaktanárképzés elindulását, amely iránt folyamatosan nagy az érdeklődés.

Az ELTE BGGYK osztálytanító és extra lesson képzésein is rendszeresen tanítja a kézimunka metodikáját, és vezet gyakorlati foglalkozásokat. A Waldorf pedagógusok szakmai, önismereti munkáját előadásokkal, workshopokkal, mentorálásokkal, tanácsadói munkával segíti. Rendszeresen részt vett a Waldorf tanároknak szervezett továbbképzéseken, nyári akadémiákon.

Publikációi: 

Balogh Klára – Tolnai Antal: Az életmódváltást segítő pedagógiai munka; Módszertani füzetek, Szolnok Megyei Tanács Cigányügyi Koordinációs Bizottsága, Szolnok, 1988.

Balogh Klára – Imrei István: Freinet-műhely Tiszabőn; In: Iskolakultúra, Budapest, 1996/3.

Balogh Klára: Versgyűjtemény Waldorf osztálytanítóknak metodikai bevezetővel; KOMA, Budapest, 2002.

Balogh Klára – Tolnai Antal: „Itthon vagyok, és honvágy gyötör” (Néhány szempont a gyermekkor középső szakaszának pedagógiai megközelítéséhez); In: Tan-Műhely, Budapest, 2004/1.

Balogh Klára: Művészeti nevelés másképpen. In: Gyerekek, módszerek, nevelők (Moduljavaslatok pedagógusképzők számára); Pedagógiai Alternatívák Igazgatósága, Budapest, 2004.

Balogh Klára – Honti Mária: Az általános iskolai olvasástanításban leggyakrabban használt négy tankönyvcsalád feldolgozása és elemzése fejlődéslélektani szempontból; OKM, Budapest, 2004. 

Kutatásban való részvétel: A 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) pályázat keretében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, az Eszterházy Károly Főiskolával és a Heves-megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménnyel  A pedagógiai rendszerek vizsgálata (2010.)