06-30 752-31-77 info@wapi.hu

Balassa Ágnes

Balassa Ágnes

vezetőségi tag, a posztgraduális képzés gimnáziumi szakának vezetője

Jogi, irodalmi és történelmi egyetemi tanulmányai után 1991-93 között az angliai Emerson College-ban végezte a Waldorf-tanárképzést, és 1999-től tanít a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában.

Az elmúlt több mint 20 évben a magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalomismeret tanítása során az vezérli, hogy a fiatalokat eleven gondolkodásra és a mai világban való helytállásra nevelje.

Különböző pedagógiai kísérletek, iskolai megújító folyamatok, diákcsere kapcsolatok kidolgozásában vett részt. Több gimnáziumi osztály osztálykísérője volt, aminek során a diákok önállóságra nevelését, önismeretük és konfliktusmegoldó készségük fejlesztését segítette, mellette a szülőkkel való együttműködésre törekedett és megújította a szokásos szülői esteket.

Saját gyermekei is Waldorf-iskolába jártak. Az iskolai szervezeti munka aktív részese, a különböző tanári konferenciák vezetője, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola szervezetfejlesztési munkájának egyik felelőse.

A különböző magyarországi Waldorf képzéseken az elmúlt 15 évben óraadó tanárként volt jelen, 2020 óta a Solymári Tanárképzés vezetésében is részt vesz, a levelező képzés egyik felelőse.

Az elmúlt több mint 10 évben külföldi képzések rendszeres előadója (Németország, Olaszország, Horvátország), ahol szaktárgyi, és a kamaszkorral kapcsolatos általános pedagógiai kérdésekről tart foglalkozásokat. Magyarországon és külföldön is gimnázium alapítási kezdeményezéseket segít, mentortanár.