Waldorf-osztálytanító alapképzés

osztálytanitó
Miért legyek Waldorf-pedagógus?

A Waldorf-osztálytanítók nyolc éven keresztül tanítanak egy-egy osztályt a közismereti tárgyakra. Aki ilyen hosszú ideig kíséri a gyermekeket, nagyon fontos kapcsolattá válik számukra, biztonságot és bizalmat nyújt, miközben elősegíti a gyermekek egészséges fejlődését.

Olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akikben van 

 • gyermekek iránti szeretet, 
 • kapcsolatteremtő képesség, 
 • bátorság a kérdések feltevéséhez, 
 • megismerési szándék, 
 • erő az önképzéshez, önfejlesztéshez, 
 • rugalmasság 
 • nyitottság Rudolf Steiner antropozófiájára.

Mit csinálnak az osztálytanítók egy Waldorf-iskolában?

A Waldorf-iskolákban az osztálytanítók az életkornak megfelelő tantárgyi tartalmakkal és módszerekkel segítik elő a gyermekek fejlődését nyolc éven keresztül. 

A közismereti tárgyak segítségével a világ sokszínűségére tanítják őket. 

Az osztálytanítók  a gyermekekkel, a szülőkkel és a kollégákkal közösen egy különleges szellemi-lelki teret alakítanak ki a gyermekek fejlődése számára.

Az osztálytanítóknak változatos, folyamatosan bővülő ismeretekre van szükségük az emberi fejlődésről és a fejlődés feltételeiről. A gyermekek életkorához igazított pedagógiai tevékenység ebből a tudásból és megértésből fakad.

Az osztálytanítók szorosan együttműködnek a szülőkkel és fontos szerepet vállalnak a tanári kollégium munkájában. Szervezik az iskola életét, és vezetői feladatokat is vállalnak az iskola működtetésében.

Mi a Waldorf-osztálytanítói képzés célja?

A képzés célja, hogy olyan Waldorf-osztálytanítókat képezzen, akiknek emellett legalább egy szaktanári végzettségük is van a Waldorf-iskolákra jellemző különleges tantárgyakból.

A tanári személyiség fejlődéséhez elengedhetetlen a művészetek rendszeres gyakorlása, a tudományos és praktikus tevékenységek fejlesztése, valamint a gyerekekkel való gyakori találkozás, együttműködés. Képzésünk emiatt nagyon sok konkrét gyakorlati feladatot, iskolai tanítási gyakorlatot és művészi tevékenységet épít be a tanárrá válás folyamatába.

A hallgatók az első tanévtől kezdve gyakorlóiskolákban találkoznak leendő szakmájukkal, ahol tapasztalt vezető tanárok segítik őket pedagógiai kompetenciáik fejlesztésében.

A gyerekekkel, szülőkkel és tanárokkal való találkozás valódi képzési feladatokat jelent és ezáltal is megnyitja a tanári szakma perspektíváját. 

A diákok változatos tanulási és projektcsapatokat alkotnak, akik az intézet tanáraival és a gyakorló iskola mentoraival együtt dolgozzák fel a tapasztalatokat és a felmerülő kérdéseket.

A képzés tartalma és szerkezete

A Waldorf osztálytanítói képzés felépítése

A képzés első félévében nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók önismereti munkájára. Segítjük őket személyiségük erős és fejlesztendő vonásainak felismerésében, lefektetjük az együttműködésünk alapjait.

A képzés első évének végén minden hallgató képes lesz letenni egy államilag elismert pedagógiai asszisztens vizsgát. Ennek birtokában már a tanulmányi ideje alatt vállalhat olyan munkákat, melyek elvégzéséhez elegendő a pedagógiai asszisztensi képesítés. A vizsgát akkreditált vizsgaközpontban kell letenni. A vizsgára felkészítő külső kurzust belső támogatással kísérjük, és folyamatosan kiegészítjük a Waldorf-iskolára jellemző sajátos ismeretekkel is.

Az osztálytanítói képzési program során a hallgatók a nyolcéves osztálytanítói tevékenységhez tartozó közismereti tárgyak tartalmait és módszertanát dolgozzák fel, melynek részét képezi a legnagyobb hangsúlyt kapó matematika és magyar nyelv és irodalom mellett a természettudományok és a társadalomtudományok is. Minden osztálytanító emellett legalább egy szakos diplomát is szerez. A szakok megszerzése különböző formákban történik, egyeseket a képzés nappali képzés keretein belül, másokat egyéb képzésekkel együttműködésben szervezünk. 

Választható szakok:

Bothmer-gimnasztika (1. -.4. osztály)

zene az (1. – 4. osztály)

idegen nyelvek (1. – 4. osztály)

kertművelés (6. – 8. osztály)

kézimunka (1. – 4. osztály)

kézművesség és képzőművészet  (1.- 8. osztály)

Egyes szakok nem minden évben indulnak, ezekről a jelentkezők számának függvényében döntünk.

Képzési idő és kreditek

A hallgatók három fokozatú képzést kapnak:

Az első tanév végén pedagógiai asszisztens vizsgát tesznek.

A második és harmadik tanévben a képzés a szakok fejlesztésére koncentrál, ennek nyomán harmadév végén a hallgatók szakos diplomát szereznek. Azok számára, akik nem akarnak osztálytanítóvá válni, ez egyben a tanulmányok végét is jelenti. A szakos oklevél kiadásához 180 kreditet kell megszerezni.

A negyedik tanévtől kezdve az osztálytanítói kompetenciák fejlesztésén van a hangsúly, a képzés nagyrészt gyakorlati formában, gyakorló iskolákban zajlik. Az ötödik tanévben szinte kizárólag tanítási gyakorlaton vannak a hallgatók. 

Az osztálytanítói és szaktanári oklevél kiadásához összesen 300 kreditet kell megszerezni.

Képzésünk a witten-anneni (Németország, Észak-Rajna-Vesztfália) Waldorf Pedagógiai Intézettel kötött megállapodás alapján nemzetközileg is elismert német nyelvű Waldorf-osztálytanítói diplomát és magyar nyelvű diplomát is ad.

A nappali Waldorf-alapképzés végzettségét  a magyar közoktatás teljes értékű Waldorf-osztálytanítói diplomának fogadja el, amely a Magyarországon működő Waldorf-iskolákban az elsőtől a nyolcadik osztályig tanításra jogosít.

Tandíj

360.000 Ft/év – a tandíjat két részletben a szemeszterek kezdetén kell befizetni.

A pedagógiai asszisztensi tanfolyam díját és az ehhez tartozó vizsgadíjat a tandíj nem tartalmazza. A tanfolyam díja jelenleg 109.000 Ft, a vizsga díja pedig 30.000 Ft.

A felvételi jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány (az idén érettségizőknél ezt a vizsgák után kell elküldeni)
 • gimnáziumi bizonyítvány másolata az utolsó két év tanévről ( idén és az elmúlt években érettségizőktől)
 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • egészségügyi alkalmassági papír (lent letölthető)
 • részképességzavarokról szóló nyilatkozat (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

Jelentkezési határidő: jelentkezéseket folyamatosan fogadunk 2023. szeptemberében induló képzésünkre.

A jelentkezés anyagait postán, vagy az intézet hivatalos email címére kell feladni.

Waldorf Pedagógiai Intézet, 2083 Solymár, József Attila u. 41.

info@wapi.hu

A jelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot és felvételi beszélgetésre hívjuk őket előzetesen egyeztett időpontban.


Egészségügyi alkalmassági lap letöltése