A Máté-evangélium

TARTALOM

ELSŐ ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 1. 8
A népek áramlása Atlantisz után. Irániak és turániak.
A Zarathusztra-individualitás.

MÁSODIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 2. 28
A tér és az idő titkai. Hermész és Mózes bölcsessége.
Turániak és héberek.

HARMADIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 3. 48
Thot-Hermész és Mózes kölcsönhatása, mint egy kozmikus
folyamat tükröződése. A héber nép titka. Az emberi gondolkodás az isteni látás visszfénye. A régi szellemi látás erői behúzódnak az ember belső szerveződésébe. Az öröklődés
számtörvénye a nemzetségek sorában.

NEGYEDIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 4. 67
Az ó-héber istenek megismerése. Ábrahám és Melkizedek. A héber nép keletkezése, mint a kozmosz keletkezésének tükröződése. A Krisztus-eseményt előkészítő fő- és mellékáramlatok. Jeshu ben Pandira.

ÖTÖDIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 5. 85
Jeshu ben Pandira és az esszénusok beavatása. A 7-es és a
12-es szám. A kozmikus viszonylatok tükröződése az emberiség fejlődésében. A vér titka a nemzetségek sorában és a kozmikus tér titkai.

HATODIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 6. 100
A Lukács-evangéliumbeli és a Máté-evangéliumbeli Jézus átöröklésvonalának nemzetségsora. Fokozatok az isteni-szellemiség behúzódásakor egy emberi individualitásba és kitágulásakor a kozmoszba. Az ember isteni-szellemi mivolta és a földi Ádám. A nemzetségek vérében csörgedező, személyeket összekötő emlékezet. A názárénusok és az esszénus települések. Jeshu ben Pandira tanítványai. Mathai és Nezer. A két Jézus-gyermek.

HETEDIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 7. 118
Az emberi képességek tökéletesedésének fokozatai és törvényei. (A nyolcas ösvény.) A beavatás lényege a kereszténységet megelőző misztériumokban. Alászállás a fizikai testbe
és kiterjeszkedés a kozmoszba. A megvakulás és a csalóka képek veszélye. A hierofantosz 12 segítőtársa. A Krisztusesemény lesz majd a szabadság kiindulópontja. Krisztus az
új beavatás beteljesedése és példaképe.

NYOLCADIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 8. 134
Az esszénus beavatás. A beavatás három fokozata. A történelmi Krisztus-esemény kiviszi a külvilágba a misztérium-titkokat. Krisztus megkísértésének fokozatai. Malkut és a mennyország. A gazdag én.

KILENCEDIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 9. 153
A Krisztus-esemény, mint történelmi tény. Az én-beavatás. Az evangéliumok misztérium-könyvek. Krisztus élete a világtörténelem nagy színterén éli át a beavatást. Gyógyítások. A „hegyi beszéd" kilenc boldogsága.

TIZEDIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 10. 1874
Az emberi én erőinek fokozatos ellátása misztérium-ismeretekkel. A tanítványok felvezetése a magasabb világokba. A négyezrek és az ötezrek megvendégelése. A Mennybemenetel. Krisztus csak egyszer jelenik meg fizikai testben. Újból majd étertestben jelenik meg. A boldogságok. A gyógyítások. A mennyei kenyér. Új esszénusok. Hamis messiások.

TIZENEGYEDIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 11. 195
Krisztuson keresztül tanító és éltető erők áramlanak be a kozmoszból. A tanítványokra átáramló hatása és felnövekedésük. Péter hitvallása. Az ember fia és az élő Isten Fia. Az emberközösségek rendező erői etikai-morális-szellemi viszonylatok alapján. Krisztus kivezeti tanítványait a makrokozmoszba. A Nap-logosz előzőleg tanításként elhangzó erői a golgotai misztérium következtében valóságosan és élő formában
áramlanak alá. Felnövekedés a mennyek országába.

TIZENKETTEDIK ELŐADÁS. Bern, 1910 szeptember 12. 217
Az ember felemelkedése isteni magasságokba és isteni-szellemi lények aláereszkedése emberi lelkekbe és testekbe. A Krisztus-lény és a két Jézus-gyermek. Az evangélisták négy
nézőpontja a Krisztus-tényék leírásánál, a négyféle beavatásnak megfelelően. A Jordán-keresztelőnek és Krisztus életének és halálának lefolyása, mint a beavatás két szakasza.
Feltámadásakor Krisztus a földi létet átható és lélekkel átitató szellemnek mutatkozik. A Nap aurája a Föld aurájában. Az emberben lehetséges isteni nagyság. Ami az emberhez illő a Máté-evangéliumban.

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 1990 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support