1  2  3  4  5
átlag
 
A képzés egészére vonatkozó kérdések (1=nagyon rossz, 5=nagyon jó)        

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? 1  19  4,95

Megfelelt-e az elvárásainak? 1  19  4,95

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 5  15  4,75

Mennyire tartja hasznosnak a továbbképzést? 20 5

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 20 5

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 20 5

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 1  19  4,95

Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 20 5

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek? 20 5

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 20 5

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? 20 5