A Waldorf Pedagógiai Intézet a fővárostól mindössze pár kilométerre, a budai oldalon fekvő nagyközségben, Solymáron található. Az intézet épülete egy oktatási célra átalakított eredeti sváb porta, belső udvarral, amit közrefognak az épületek. Az egész telek területe 2200 m2, melynek jelenlegi beépítettsége 30%-os, azaz 677 m2.
A különböző pedagógusképzések és továbbképzések működtetése mellett a Waldorf Pedagógiai Intézet kiemelt tevékenységi körébe tartozik a könyvkiadás és a könyvterjesztés is. A legtöbb magyar nyelvű Waldorf-pedagógiai szakirodalom kiadói jogával az Intézet és a fenntartó alapítvány rendelkezik.

 

A pedagógushiány a Waldorf-mozgalom égető gondja világszerte. Hazánkban is bebizonyosodott, hogy a posztgraduális továbbképzési formák mellett elengedhetetlenül szükséges, hogy működjön nappali pedagógusképzés is. Ennek köszönhető, hogy együttműködésben a witten-anneni (Németország, Észak-Rajna-Vesztfália) Waldorf Pedagógiai Intézettel 1991-ben létrejött Solymáron a nappali Waldorf-osztálytanító képzés, amely aktív részt vállalt a stabil magyarországi Waldorf-iskolai mozgalom megteremtésében.

A képzés célja, hogy képzett Waldorf-pedagógusokkal lássa el a folyamatos tanítóhiánnyal küzdő Waldorf-iskolákat, és részt vegyen a közoktatás megújításában. Ennek a megújulásnak az alapja a különböző tanári kompetenciák fejlesztése. A Waldorf-pedagógusképzés legfőbb sajátossága a művészeti és gyakorlati képzés útján történő kompetenciafejlesztés.

 

2015-ban a térségben szintén egyedülálló módon elindult a Waldorf-óvodapedagógiai alapképzés is. A képzés létrejöttét az az igény indokolta, hogy az osztálytanítóképzéshez hasonlóan létrejöjjön egy nappali rendszerű, kompetencia alapú és a megváltozott jogszabályoknak is megfelelő nappali rendszerű képzés.

 

A Waldorf Pedagógiai Intézetet indulása óta támogatja az Oktatási Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – felismerve, hogy az alternatív-és reformpedagógiák kedvező szakmai (metodikai, didaktikai) hatásukat akkor tudják kifejteni, ha valóban szakszerűen művelik őket.

 

Célkitűzésünk, hogy a Waldorf-osztálytanító- és óvópedagógiai képzés működése által megvalósuljon a magyarországi Waldorf-iskola- és óvodahálózat pedagógus utánpótlása az intézmények törvényi kötelezettségeinek teljesítése és szakmai munkájuk minőségének emelése érdekében.

 

AZ OSZTÁLYTANÍTÓ- ÉS ÓVÓPEDAGÓGIAI ALAPKÉPZÉS AZ ELMÚLT 25 ÉV TAPASZTALATAI ALAPJÁN