A NAPPALI KÉPZÉS TANÁRAI

2019-2020. tanév

 

Balogh Klára   Kézimunka

Beöthy Hanna

  Parzival, biográfia, kreatív írás (szövegalkotás), bevezetés az irodalom- és nyelvtudományba
Bognár János   Dráma, beszédképzés
Darvas János   Filozófiatörténet, A szabadság filozófiája
Galsai Zsolt   Projektek, A Waldorf-iskolák szerkezete, ének-zene módszertan
Gát Anna   Természettudományok – kémia
Hegedűs Miklós   Goethe-i természetszemlélet és színtan, művészettörténet
Justin Julia   Ének-zene, Kórus
Karkus Ottó   Természettudományok – fizika
Kaszás Kata   Az év körforgása, óvodapedagógiai módszertan
Kiss Joli   Óvodapedagógiai módszertan, gyakorlatvezetés
Kökéndy Ákos   Anatómia
Kulcsár Gábor   Waldorf-pedagógia, módszertan, embertan, gyakorlatvezetés
Madarász Zoltán   Képzőművészet (agyagozás – kőfaragás)
Martha Tabbal Pires   Képzőművészet (rajz – festés – agyagozás)

Matúz Erika

  Óvodapedagógia
Pékné Pintér Krisztina  

Didaktika, hospitálás felkészítés és kísérés

Polgár Zsuzsa   Euritmia
Reinhard Wallmann   Embriológia, természetismeret
Stenszky Csanád   Formarajz, módszertan, gyakorlatvezetés
Somorjai Miklós   Történelem-szemlélet, ember és társadalom
Székely István   A megismerés iskolázása, észlelési gyakorlatok, kozmológia, koncentráció, meditáció, a tanár belső munkája, lelki higiénia, bibliai ismeretek
Szentmártony Yvonne   Waldorf-pedagógia alapjai, waldorf-pedagógia, módszertan
Szilágyi Márta   Óvodapedagógia
Szűcs Márton   Bothmer-gimnasztika
Tóth Nóra   Fejlesztő pedagógia, érzéktan
Ungár Andrea   Ének a Waldorf-óvodában
Varga Márta   Csillagászat
Vágó Edit   Matematika, geometria
Vekerdy Tamás   A nevelés aktuális kérdései

 

 

TOVÁBBI KÉPZÉSEK TANÁRAI

 

Posztgraduális levelező képzés - 3. év

 

Beöthy Hanna   A középiskolai specializáció vezetője
Szecsődi János   Képzésvezető, az osztálytanítói specializáció vezetője
Tolnai Antal   Az idegennyelvi specializáció vezetője

 

 

Kézimunka-tanári képzés

 

Balogh Klára   Képzésfelelős

 

 

Kertmûvelés-tanári képzés

Csécs Mónika   Képzésfelelős

 

 

Rajz-festés szaktanári képzés

 

Nemerey Péter   Képzésfelelős, szakmódszertan
Kulcsár Edina   Művész tanár
Kiss Viktor   Művész tanár
Martha Tabbal Pires   Szakmódszertan