Nevelésművészet az ember lényének megismeréséséből

1. előadás
A nevelés jelenkori helyzetének jellemzése. A valódi emberismeret szükségességéről. Az inkarnáció. Az öröklődés és egyéniség, valósághű szemlélettel. A gyermek lénye a fogváltás előtt. A fogváltás korának változásai. A nevelés feladatai a különböző életszakaszokban.

 

2. előadás
A gyermek mint érzékszem. Az utánzás lényege és jelentősége. Az óvoda. A gyermek játéka. Az élet megfigyelése fejleszti a nevelő fantáziáját. A fogváltás. A képi fantázia elemről a tanításban. Bevezetés az írásba. A tanár szabadságáról a tanítás kialakításában. A gyermek lénye a kilencedik életév körül. A krízis. A mesemondásról. A nevelés imponderábilis (nem mérhető) elemeiről.

 

3. előadás
A gyermek a kilencedik életéven túl. Növénytan. Állattan. E tantárgyak nevelő hatásáról. A mesemondásról és a mítoszmesélésről. Képszerű történelem. Az oki viszonyokat csak a 12. életéven túl vizsgáljuk. A büntetésről. Az önnevelés.

 

4. előadás
Az önnevelés. Bátorság a kezdeti tökéletlenség felvállalásához. A gyermekekhez fűző sorskapcsolatról. Egy képszerű történet példája. A mesemondás metodikája. A nevelő meditatív lelkiállapotáról. A temperamentumokkal való bánásmód. Szimmetriagyakorlatok és a belső formaérzék. A saját testtel végzett ügyességi gyakorlatok a gondolkodás fejlesztéséhez. A festés. Az epochális tanítás.

 

5. előadás
A számtanról. A számfogalom képszerű kialakítása. Ritmikus számolás. A számolás mint akarati tevékenység a fej mint szemlélő. A négy alapművelet. A materializmus mint a nevelés következménye. Humor a tanításban. A geometria tanítása. Pitagorasz tételének átlátható bizonyításmódjai.

 

6. előadás
A gyermek fejlődési szakaszainak jellemzői a lénytagokkal összefüggően. Az étertest formaképző, szervképző tevékenységéről. A gyermek plasztikus festői tevékenységének elősegítése. A nemi érés. A fizikai szervezetet megragadja az asztráltest. A zenei oktatás jelentősége. A nyelvoktatás. Nyelvtan a 9. életév körül. Idegennyelv-tanítás fordítás nélkül. A nyelvek különbözőségéről a beszédhangok érzékelésének különbözősége által. Euritmia. Torna, gimnasztika ezek lényege. Az euritmia kinyilatkoztatja a belső világot. A tornán keresztül az ember beilleszkedik a térbe.

 

7. előadás
Az ásványtan a 12. életévtől. Az egészből indulunk ki. A fizika tanítását az élethez kapcsoljuk. Szólítsuk meg a fantáziát. Az elfáradásról. A ritmus lényegéről. A fogalmazás. A tanításnak illetve a nevelésnek az élethez kell kapcsolódnia, s az életből kell kiindulnia. A valóságtól idegen gondolkodásról. A tanári konferencia mint az iskolaszervezet lelke. A fiúk és lányok számarányának hatásáról az osztályban. Az alacsonyabb képességű gyermekekről való gondoskodásról. Mindennemű tanítás felismerést kell hogy ébresszen a gyermekben az embernek a világban betöltött helyzetéről. Az élet megértéséről a technikatanítás által. A kézimunka-tanításról. A bizonyítványról. Tartsunk kapcsolatot a szülői házzal a gyermek megértésének érdekében.

 

A kérdések megválaszolása
A szorzás és az osztás különbözőségéről. Mérés és tagolás. A konkrét számolástól az absztrakt számtanig. A rajztanításról. A latin és a görög nyelvoktatás. A sport kérdése. A vallásoktatás. Az idegen nyelvek kiválasztásáról. Nyelvtanulás a fogváltás előtt. Zárszó.

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 1790 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support