Török Sándor

Mi az antropozófia

Török Sándor a harmincas-negyvenes évek fordulóján már ismert regényíró és színpadi szerzô volt. Kököjszi és Bobojsza, mesekönyvének hôsei, e két igaz barát vezette ôt az antropozófiához. E könyvek olvastán hívták meg ôt, Dr. Nagy Emilné Göllner Mária kissvábhegyi házába, az akkori antropozófusok törzshelyére. Ô elment és ott ragadt. Aztán haláláig elkötelezte magát Rudolf Steiner antropozófiájának.
„Magyarországon a mozgalom negyedik hét­éves periódusa, az úgynevezett Rákosi-korszakra esett. Az antropozófia elrejtôzött. Fejlôdését csak a távolból követhettem – írja Göllner Mária, miután 1946-ban Svájcba emigrált – de mindig a legbensôségesebb szellemi összetartozás érzésével tettem azt.
Még emigrációm elôtt keresni kezdtem olyan fiatal személyiségeket, akiket tanulmányi csoportok vezetésére elôkészíthettem. Közéjük tartozott egy gyógypedagógus (Dalmai Marica),
akiben az emberség mûvészi emberlátással párosult. Férjével (Jankovich Lajos) együtt olyan nagyszerûen tevékenykedett, hogy minden várakozásomat felülmúlta. Ugyanebben az idôben egy íróbarátunk (Török Sándor) szintén értékes munkatársnak bizonyult. Velük, a korábbi csoportvezetôkkel (Szilágyi Rózsi, Papp-Kovách
Elvira), a fiatal doktorral (Göllner Lajos), és más barátainkkal erôs szellemi kapcsolatban maradtam, így mindenkori munkámat össze tudtam kötni az ô tevékenységükkel.”
Török Sándor – e könyv szerzôje – 1985-ben halt meg. Ô egész életét annak szentelte, hogy az antropozófiát – melyeket Göllner Mária által ismert meg – átadja másoknak. S tette ezt nehéz idôkben, amikor bûn volt ilyesmivel foglalkozni. Sándor bácsi elbeszélgetett a köré gyûlôkkel, „mesélt” nekik, s számukra írta meg a Bevezetô elôadásokat.
A könyv elején olvashatják néhány egykori tanítvány – Vekerdy Tamás, Drahos Sándor, Szilágyi Péter, Popper Péter – visszaemlékezéseit, amely képet ad e szeretettôl áthatott és humort sem nélkülözô közös munkáról.

Ár: 2500 HUF
Mennyiség:
Copyright www.maxx-marketing.net