30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

 

 

 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és megértsék a 6-14 éves korosztály művészetoktatásának alapvető pedagógiai és személyiségfejlesztő jelentőségét és hatását. E mellett cél az iskolában végzett művészeti tevékenységek (ének-zene, agyagozás, rajz, festés, beszédgyakorlatok és drámajáték) tanítás-módszertani sajátosságainak megismerése. A résztvevők a képzés során megismerik a különböző művészeti tevékenységek átéléséhez és önálló gyakorlásához szükséges módszertani fogásokat.

 

A képzést tartják: Bognár János, Kulcsár Gábor, Pozsgai Attila, Martha Tabbal

 

Tervezett idôpont: 2017 őszén

 

Jelentkezési határidô: a részvételi szándékot előre is lehet jelezni, az érdeklődőket az időpont kitűzése után értesítjük

 

A képzés díja: 25.000 Ft / fő, a levelező képzés jelenlegi hallgatóinak 15.000 Ft / fő.

 

Tematika:

 • A gyermekfejlődés áttekintése, különös tekintettel a 7-12. (kitekintve a 14.) életévig tartó szakaszra
 • A szociális és érzelmi nevelés jelentősége napjainkban
 • A művészeti tevékenység szerepe a képességfejlesztésben
 • A művészeti tárgyak tanításának módszertani sajátosságai
 • Ének-zene
 • Agyagozás
 • Festés 1-5. osztály, rajz 4-8. osztály
 • Beszédgyakorlat, drámajáték
 • Egy konkrét témakörhöz kapcsolódó művészeti program összeállítása a különböző osztályfokokon a megismert módszertani és fejlődés-lélektani szempontok figyelembe vételével
 • Iskolai gyakorlat
 • Konzultáció, kérdések, észrevételek, értékelés a képzés lezárásaként.