„A közép-tagozat minősége”

Nemzetközi továbbképzés a középtagozatos pedagógia embertani hátterének elmélyítésére és a pedagógiai módszertan megújítására

2018. július 11-14.

Waldorf Pedagógiai Intézet (Tanárképzés) 2083 Solymár, József Attila u. 41.

Kedves Tanárok!

Az IAO (A közép-kelet-európai és más keleti országok Nemzetközi Waldorf-pedagógiai Szövetsége) 2016 nyarán, Budapesten tartotta éves tanácsülését, ahol a vezetőség és az országok képviselői rátekintve a „nagykorúságát” elérő közép-kelet-európai Waldorf-mozgalom aktuális feladataira, úgy döntöttek, hogy a fejlesztőpedagógia, az önigazgatású intézményi működés, a felső tagozatos tanárok képzése és a középtagozat szakmai erősítése témakörökben indítanak nemzetközi együttműködést.

A középtagozat szakmai elmélyítésére szolgáló továbbképzés a következő pedagógiai célok elérésében szeretne segítséget nyújtani:

- abban, hogy szokásokat és az általános tantárgyi tartalmakat a tanár egyéni, oktatási, nevelési szemléletmóddá tudja formálni;

- a témákat és a módszereket sikerüljön fantáziával áthatni;

- nyíljon lehetőség a fenomenológiai lépések begyakorlására a természettudományos tárgyakban;

- a témák elmélyítő feltárása történjen meg más tárgyak megközelítéséből is;

- nyíljon lehetőség művészeti tartalmak gyakorlására.

Az embertani szempontok, a gyermeki fejlődési szakaszok a tárgyalt témák összefüggésében kerülnek feldolgozásra. Ahogy korábban már röviden hírül adtuk, örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy

2018. július 11 és 14-e között kerül megrendezésre

a

Közép-tagozat minősége

című,

3 és fél napos nemzetközi továbbképzés Magyarországon.

A középtagozat szakmai erősítését szolgáló továbbképzés (Qualität der Mittelstufe) előadásain az általános embertan elmélyítésére, a szakcsoportban a módszertani megújulásra helyezzük a hangsúlyt. A geometria és a földrajz tantárgyak jó lehetőséget nyújtanak a módszertani lépések elmélyítéséhez és gyakorlásához. A reggeli előadásokon, és az azt követő módszertani munkában Claus-Peter Röhvel, az Általános Antropozófiai Társaság Szellemtudományi Főiskola Pedagógiai Szekciójának vezetőjével dolgozhatnak együtt a résztvevők. Az embertani és a módszertani témákat három művészeti foglalkozáson dolgozzuk fel: euritmia, kézművesség-agyagozás és ének-zene.

A továbbképzésnek a solymári Waldorf Tanárképzés ad otthont.

Ezt a nemzetközi továbbképzést az IAO és a Software AG Stiftung támogatásának köszönhetően tudjuk ebben a formában megrendezni.

A kétnyelvű (német és magyar) továbbképzésre magyarországi, romániai, csehországi, szlovákiai és más külföldi jelentkezőket is várunk. A továbbképzésen 55 résztvevőt tudunk fogadni.

A továbbképzés részletes ismertetője:

A geometria és a földrajz tanításának módszertana a középtagozaton

A középtagozaton a gyerekek minden fejlődésbeli lépése változást hoz a tanuláshoz való kapcsolatukban is.

6. osztályos koruk körül kinyílik a szemük: ráéreznek, az un. kauzalitásra, az ok-okozati összefüggések keresésének ízére, mely egyre erősebb vágyat ébreszt bennük a kérdések, az okok és a miértek megválaszolására. Ezt veszi figyelembe a Waldorf-iskolai tanterv a természeti jelenségek tanításánál az ásványtan és az első fizika epocha tanításakor is.

A 7. osztályban szabadabbá, önállóbbá válik lelki életük. Ez lehetővé teszi, hogy a fiatalok a tanultakat egyre erősödő érzéssel is követni tudják. A történelmi felfedezések drámai eseményeit, az életutakat, a kémiai folyamatokat most egész lelkükkel átélik.

A 8. osztályban az ok-okozati összefüggések felismerése, az együttérzés, a mélyebb átélés képessége mellett egy újabb fejlődési szint jelenik meg, a felelősségérzet. A diákokat komolyan érdekli, hogy amit tanulnak, és amit tesznek, az miként kapcsolódik a világhoz. Erre a világ iránti érdeklődésre alapoz minden tantárgy a 8. osztályban.

Ezeknek a fejlődési lépéseknek a nyomon követésére, az ok-okozatiságtól (6. osztály) a lelki együttérzésen át (7. osztály) a világgal való felelősségteljes összekötődésig (8. osztály) különleges módszertani lehetőségeket nyújt a geometria és földrajz tanítása.

A módszertani munka során ezeket dolgozzuk fel.

Geometria:

A 6. osztályos geometria órákon körzővel és vonalzóval pontosan és szabályosan dolgoznak a gyerekek, és ebből adódóan nagy titkokat fedezhetnek fel: Hányszor fér rá a kör sugara a kör kerületére? Miért pont annyiszor?

A 7. osztályban a gondolkodás új mozgásba lendül, például többféle módon is igazolják a Pitagorasz-tételt.

A 8. osztályban pedig új dimenzió nyílik: a képzetalkotás, a fantázia és az esztétika összekapcsolódik a térgeometriában. Felfedezik a platonikus testeket és az aranymetszés szabályát.

Földrajz:

Más metodikai lépéseket tesz lehetővé a földrajz tanítása. Összeköti a természetismeretet, az ásványtant, a kultúrtörténetet és a térképrajzolást. Ezáltal tantárgyakon átívelő témákat tudunk feldolgozni.

A 6. osztályban térképet rajzolnak a Földről, és közben a világ gazdaságának felfedezéséhez jutnak: Milyen természeti kincsei vannak az országoknak, országunknak? Melyik kikötőből, honnan szállítják hozzánk a világ távoli tájairól érkező nyersanyagokat és árukat? Összehasonlításra kerülnek a különböző tájak, éghajlatukkal és domborzati viszonyaikkal.

A 7. osztályban a nagy földrajzi felfedezésekről tanultak elvezetnek az égi jelenségek vizsgálatához, az időzónák és a Föld szélességi és hosszúsági köreinek megismeréséhez. Távoli tájakról szóló ismeretek, idegen kultúrák felfedezése teszi mozgalmassá a földrajz tanulását.

Új horizont nyílik a földrajz tanításában a 8. osztályban: Milyen úton érkezett olyan sok ember Afrikából Amerikába? Hogyan élnek ma együtt különböző népek és kultúrák? Kik voltak a történelemben, akik fontos lépéseket tettek ennek érdekében?

A továbbképzésen összefoglalást, pedagógiai tájékozódást, módszertani ismereteket nyújtunk a 6. osztályban hangsúlyos gazdasági élettől, a 7. osztályos kulturális élet megismerésén át, a 8. osztályban a jogi élethez, amivel elérkezünk a jelenhez, a földrajz tanítása során.

Ezeket a módszertani lépéseket a kiselőadásokkal és feladatokkal gyakoroljuk majd.

Az előadásokat és a módszertani foglalkozásokat Claus-Peter Röh vezeti.

Az előadásokon és a gyakorlati munkákon szerzett ismereteiket a művészeti csoportokban mélyíthetik el a résztvevők, melyek szorosan kapcsolódnak a módszertani ismeretekhez.

A művészeti foglalkozások, az euritmia Jutta Rohde-Röh vezetésével, a kézművesség-agyagozás Madarász Zoltán vezetésével, az ének-zene foglalkozások Boromissza Dóra vezetésével teszik teljessé a továbbképzést.

Euritmia: német nyelven

Jutta Rohde-Röh (euritmista, 34 éve euritmiatanár a Flensburgi Waldorf Iskolában. A Pedagógiai Euritmia Kezdeményező Kör ("Initiativkreis Pädagogische Eurythmie") és néhány éve a német Waldorf Szövetség képzési tanácsának tagja). Az euritmia német nyelven lesz magyar tolmácsolással.

Boromissza Dóra (ének-zene tanár és karvezető, az Óbudai Waldorf Iskolában tanít 20 éve az alsó- és középtagozaton, és rendelkezik tapasztalattal a felső-tagozatos diákokkal való munkában is. Emellett bábszínész és nemezkészítő.) Az ének-zene magyar nyelven lesz.

Madarász Zoltán (kézműves tanár, 2005 óta tanít agyagozást, fafaragást és kőfaragást Waldorf-iskolában, Waldorf-pedagógiai továbbképzésen és a solymári Waldorf Tanárképzésen. Részt vett a Waldorf-kerettanterv kézművesség területének kidolgozásában is.) Az agyagozás magyar nyelven lesz német tolmácsolással.

Kérjük a résztvevőket, hogy körzőt, vonalzót és az euritmia foglalkozásra jelentkezők euritmiacipőt hozzanak magukkal!

A továbbképzést legalább 40 résztvevő jelentkezésével tudjuk megvalósítani.

A Waldorf Pedagógiai Intézet részéről Für Judit segíti továbbképzés szervezését.                                                                                                                                

Szeretettel várunk minden osztálytanítót, szaktanárt, érdeklődő felsős tanárt és a képzések tanárait is erre a közös munkára!

Üdvözlettel:

Mezei Mihályné                               Claus-Peter Röh          Radics Helga             

(A továbbképzés szakmai vezetője)         (Goetheanum Pedagógiai Szekció)   (Az IAO képviseletében)

Budapest, 2018. április 17.

„A közép-tagozat minősége”

Nemzetközi továbbképzés a középtagozatos pedagógia embertani hátterének elmélyítésére és a pedagógiai módszertan megújítására

2018.07.11-14.

Jelentkezési lap

Jelentkező neve:           ______________________________________

Születési név:               _______________________________________

Születési idő:                _______________________________________

Állampolgárság:            _______________________________________

E-mail cím:                   _______________________________________

Telefonszám:                _______________________________________

Számlázási cím:           _____________________________________________________________

Választott művészeti foglalkozás: Egy foglalkozás választható – a beérkezés sorrendjében tudunk a kérésének eleget tenni. Kérem állítsa sorrendbe!(1.helyen, 2.helyen, 3.helyen)

  • euritmia       (a foglalkozás nyelve: német – magyar tolmácsot biztosítunk)
  • agyagozás(a foglalkozás nyelve: magyar – német nyelvre fordítjuk)
  • ének-zene(a foglakozás nyelve: magyar)

Ebédet kér:         Csütörtök: (07.12)               igen   -   nem             (Kérjük, húzza alá!)   

                               Péntek (07.13)                  igen   -   nem

                              Szombat (07.14)                igen   -   nem                      (1500Ft/adag)

Megjegyzés: (vegán, allergia…) _____________________________________

Szállást kér:    (Kérjük, húzza alá!)

1. Az Intézetben, matracokon. 500 Ft/ fő/éjszaka. Maximum 20 fő – a jelentkezés sorrendjében

Ha igen, melyik napokra:     szerda (07.11)   - csütörtök(07.12)   -   péntek(07.13)

2. Piliscsabán, a Szent Lujza ház kollégiumban 1500 Ft/fő/éjszaka

Ha igen, melyik napokra:     szerda (07.11)   - csütörtök(07.12)   -   péntek(07.13)

3. A szállást magam oldom meg.

Egyéb kérés: _________________________________________________________        

Tudnivalók a jelentkezéssel kapcsolatban

A továbbképzés ára: 18.000.- Ft/fő

A Romániából érkező résztvevőknek 50 % kedvezményt biztosítunk.

A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik véglegessé. Kérjük, hogy az összeget   a Waldorf Pedagógiai Intézet számlájára utalja át:

Számlaszám: HU15 1040 2135 5051 5757 8769 1006

Swift code: OKHBHUHB

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt, 1051 Budapest, Vigadó tér 1.

A képzés 40 fő jelentkezése esetén indul. Maximális létszám: 55 fő. A helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel.

Szükség esetén utazási és étkezési támogatás valamint részvételi díj kedvezmény kérhető. Ezt az igényét kérjük a jelentkezési lappal együtt, írásban küldje el.

A jelentkezési lapot kitöltve, e-mailben küldje vissza a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

e-mail címre.

A jelentkezés és a befizetés határideje: 2018. május 15.

                                                                                                                                            

                                                                                                      

Étkezés:

Az érkezés napján közös hideg vacsorával várjuk a résztvevőket.

A továbbképzés ideje alatt hús nélküli, kétfogásos meleg ebédet tudunk biztosítani 1500Ft/adag áron.

Az ebédszünet másfél óra hosszú – ezalatt a környékbeli éttermekben is van lehetőség megebédelni.

Reggeli és vacsora: önellátással. Rövid sétával elérhető a pékség és az élelmiszerbolt.

Szállás:

Az Intézetben a tantermekben lehet aludni, az általunk biztosított szivacsokon.

Ehhez lepedőt és hálózsákot kell hozni. Zuhanyzási lehetőség van. (2 zuhanyzó)

Ára: 500 Ft/fő/éjszaka Maximális férőhely: 20 fő.

Igény esetén Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent Lujza Ház kollégiumában 2-4 ágyas szobákban tudunk helyet kérni.

Ára: 1500 Ft/fő/éjszaka Maximális férőhely: 20 fő.

Az Intézet kertjében korlátozott számban sátorozás is lehetséges.