Egy Waldorf-intézmény létrejöttéhez

– az azt életre hívó szülői igényen kívül – képzett Waldorf-pedagógusokra is szükség van. 

 

 

Amikor az első Waldorf-iskolák és óvodák megnyitották kapuikat a rendszerváltást követően Magyarországon, megkérdeztük a tapasztalt német és holland kollégákat, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a magyarországi Waldorf-mozgalom megerősödhessen. 

„Kell egy tanárképzés.” – hangzott a válasz. 

 

Tanár úr megalapította, összetartotta és vezette. 

Köszönjük. Hálával tartozunk neki. 

 

A Waldorf Pedagógiai Intézet tanárai és munkatársai

indul a Waldorf Pedagógiai Intézet szervezésében 2020. januárban.
A képzés időtartama 5 félév, befejezése: 2022. május.
Kontaktórák száma: 330 óra (17 hétvégi alkalom, péntek délután és szombat egész nap)
Ezen kívül a képzés részét képezi két 5 napos nyári tábor, 2 üzemlátogatás biodinamikus gazdaságokban és minimum 20 óra Waldorf-iskolai hospitálás.

2019. őszétől a Waldorf Pedagógiai Intézet szervezésében zenei képzést indítunk elsősorban Waldorf-osztálytanítók és zenetanárok számára. A képzésünk gyakorlatorientált, segítséget nyújtunk a zenei kompetenciák fejlesztéséhez és a Waldorf-iskolában végzett zenei munkához (ritmikus rész, énekóra, ünnepek, színdarabok). A képzés egyéves tematikai blokkokból épül fel, melyekhez külön-külön is lehet csatlakozni, de minimum egyéves elköteleződést várunk. A teljes képzési idő 3 év, mely végére átfogó képet kapnak a résztvevők a különböző életkoroknak megfelelő zenei világról, valamint gazdag dalanyagot és eszközöket adunk a gyakorlati megvalósításhoz.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Kézimunka Képzés nyitott hétvégéire!

 

A foglalkozásokokat azoknak ajánljuk, akik tervezik a kézimunka tanári végzettség megszerzését, és szeretnék az egyes technikák alapjait elsajátítani vagy feleleveníteni, és azoknak, akik szívesen feltöltődnének egy elmélyülő tevékenységgel töltött hétvégén.