Egy Waldorf-intézmény létrejöttéhez

– az azt életre hívó szülői igényen kívül – képzett Waldorf-pedagógusokra is szükség van. 

 

 

Amikor az első Waldorf-iskolák és óvodák megnyitották kapuikat a rendszerváltást követően Magyarországon, megkérdeztük a tapasztalt német és holland kollégákat, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a magyarországi Waldorf-mozgalom megerősödhessen. 

„Kell egy tanárképzés.” – hangzott a válasz. 

 

Tanár úr megalapította, összetartotta és vezette. 

Köszönjük. Hálával tartozunk neki. 

 

A Waldorf Pedagógiai Intézet tanárai és munkatársai